GESCHIEDENIS VAN KWB-EVERSEL

Overgenomen van bestaande tekst uitgegeven bij een gelegenheid in 1984.

De auteur van het eerste gedeelte (tot 1984) van deze gegevens is onbekend tot nu toe.

Het tweede gedeelte (tot 2020) werd opgesteld door huidig voorzitter Rykers Rudi en Willy Vandebrouck.

 

EERSTE GEDEELTE: (tot 1984)

 

1928               

Pastoor Kerkhofs, Henri Luts, A.Frederix en Armand Thoelen richten de KWB op, toen nog onder de naam"WERKERSVERBOND".

 

Op 10 Augustus 1930 als wij onze eerste vlag wijden, zijn er 28 leden aangesloten.

Ons eerste St.Barbarafeest vieren wij in 1931.

Vanaf 1932 kunnen we vergaderen in een fonkel nieuwe parochiezaal. Tijdens ditzelfde jaar is er ook reeds een bloeiend spaarkas.

Onze arbeiders fietsen naar Leopoldsburg om er RERUM NOVARUM te vieren.

In 1934 hebben wij de handen vol met het organiseren van studiekringen, recollectiedag en een Rome-reis. De studiedagen waren telkens op winteravonden in de parochiezaal !

 

De oorlogsjaren onderbreken de werking. Na deze zwarte periode steekt KWB-EVERSEL officieel van wal, dank zij Luts Jozef, Vanlook Jozef en nog andere pioniers. Het leden aantal steeg toen al tot 76 in de vereniging (in 1984 zijn er 128 leden).

Elk werkjaar werd er een goed gevuld programma afgewerkt. Studiekringen, bedevaarten, Rerum Novarumfeesten, en ook plezierreizen.

 

Uit de KWB-Lourdesreizen groeit een Everselse afdeling van de

MIJNWERKERS-BRANKARDIERS: Opgericht in 1951 met 51 leden. Bij opstelling van dit geschiedenisstukje (1984) telt deze vereniging 120 leden.

Op 4 juni 1961 wordt de tweede vlag tijdens een feestelijke dag gewijd. Deze dag wordt ingezet met een stoet, een processie, een lof en redevoeringen. Nadien volgden er volksspelen, concert door een fanfare en als dagafsluiting een fijne cabaretopvoering. Deze nieuwe vlag zorgt ook voor een nieuwe begeestering.

                       

In december 1961 wordt er geholpen met de oprichting van een plaatselijke BIBLIOTHEEK. Ook werd een bijdrage geschonken aan wereldsolidariteit.

 

Vanaf 1961 (tot heden) helpen wij ook Sinterklaas. Vanaf dit jaar bezoekt hij alle kinderen thuis in Eversel. Ook komt hij jaarlijks in de zaal. De eerste uitrusting ontvangt hij dankzij de steun van Louis Driessens. Tijdens zijn rondgang in 1967 daalt hij neer in Eversel met een helikopter.

 

Vanaf 1966 (tot heden) wordt er voor gezorgd dat er tijdens de kerstperiode een kerststal aan de kerk wordt geplaatst.

                       

In maart 1967 werd er een succesrijke actie gehouden om bus schuilplaatsen te bekomen "Buskottekes" werden ze genoemd,tegen wind regen en kou.

Ook wordt er vanaf dit jaar jaarlijks een parochiale zieken- en bejaardendag georganiseerd in het kader van Rerum Novarumviering op Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartdag. Hierbij wordt er steun gegeven van alle parochiale sociale verenigingen.

Uit deze organisatie groeit dan ook onze PAROCHIALE ZIEKENZORG - DIENST: Als taak zal deze vereniging ; zieken en bejaarden bezoeken, zowel thuis als in de klinieken. (Nu SAMANA)

 

                       

Op 11 februari 1968 werden de eerste stemmen getest voor een zangkoor. De eerste Dirigent werd Roosen Gerard. Het bestuur werd gevormd door Neven Alfons, Alfons Schoofs, Theys Eugene, Marcel Bervoets. Hieruit zal nadien het plaatselijk PAROCHIAAL ZANGKOOR (PARZANE) ontstaan.

 

 

 

7 MEI 1970.   Op deze dag kijken wij buiten onze dorpsgrenzen. Door en op uitdrukkelijke vraag van mensen en groeperingen van de parochie,vieren wij een grootse "DAG VAN EVERSEL". Dit feest is een ontmoeting tussen de inwoners van Eversel en alle ex-Everselnaren. Het succes ervan is mede te danken aan de samenwerking van en met andere verenigingen van Eversel.

 

In de verdere jaren '70 gaat onze aandacht en een stimulerende en volgehouden inzet naar de planning en uitvoeringwerken van het parochiecentrum St.BAAF. Hopen stenen op mekaar tasten, liters zweet laten en nog het juiste plan bij de hand hebben.

 

In de hierboven geschetste jaren werd er ook regelmatig van taken verwisseld binnen het bestuur.

 

In 1959 werd de wijkmeestersploeg versterkt tot 12 man.

 

Hierna willen wij U even de bestuursploegen opsommen:

In 1961 is Emanuel Coels voorzitter en Rayen Albert ondervoorzitter, Vandebroek Gustaaf

secretaris, Theys Eugene is dan schatbewaarder.

In 1964 wordt Louis Vangeel secretaris ;

Dams Andre wordt in 1966 tot voorzitter gekozen.

De vernieuwde bestuursploeg in 1970 zag eruit als volgt: Voorzitter Neven Alfons, Schoofs Alfons ondervoorzitter, secretaris Vandebroek Gustaaf, Theys Eugene schatbewaarder.

Bij de volgende verkiezingen in 1976 werd Lekens Louis voorzitter, Jans Jozef ondervoorzitter,

Theunis Jozef secretaris en Claes Jef schatbewaarder.

Bij de verkiezingen van 1979 wordt er weerom een verjonging doorgevoerd. Voorzitter werd Gilbert Moons, Cruysbergs Jos ondervoorzitter, Lemmens François secretaris, Lekens Louis schatbewaarder.

 

Deze personen vormen ook het huidige bestuur tijdens het opmaken van deze teksten in 1984.

 

 

TWEEDE GEDEELTE: (tot 2020)

 

Willy Vandebrouck wordt in 1986 voorzitter met als ondervoorzitter Moons Gilbert.

In 1994 wordt hij opgevolgd door Deziron Freddy die geholpen wordt door ondervoorzitter Moons Gilbert

Baerts Armand komt aan de leiding te staan vanaf 2002. Willems Valère is dan ondervoorzitter.

In 2010 wordt Rykers Rudi (tot heden) voorzitter. Hij wordt enkele jaren ondersteund door Vanesch Geert en daarna door Willy Vandebrouck.

Jos Rayen blijft al die jaren als schatbewaarder aan de slag.

 

In 2019 kan KWB-Eversel rekenen op de steun van 19 wijkmeesters waarvan er 6 deel uit maken van het Dagelijks bestuur.

 

Net als bij de werken aan St Baaf wordt er ook later nog vele keren de handen uit de mouwen gestoken bij de vele bouwwerken in Eversel.

Bij de nieuwbouw met bijhorende polyvalente ruimte aan de lagere school kan men steeds rekenen op KWB-vrijwilligers.

Ook bij de afwerking van de plafonds aan de jeugdlokalen zijn de kwb-ers present.

Zelfs hulp bij de klinkerwerken aan deze lokalen wordt niet geschuwd.

 

VELDLOOP

 

November blijft de Sinterklaasmaand met het bezoek door de Sint aan huis en in de zaal.

Sinds 1997 is er ook het jaarlijks optreden voor Variant met een bezoek van de Sint.

Ook bij andere verenigingen dan KWB is de Sint op post.

Verantwoordelijke voor de Sint Freddy Deziron wordt in 2015 afgelost door Jo Larbie.

 

In 1990 wordt door enkele “fietsende” KWB-ers wielerclub WTC KWB St BAAF EVERSEL opgericht met als voorzitter Swerts Achiel.

 

Vanaf 1996 organiseert KWB-Eversel haar legendarische griezeltochten (tot 2014) met de medewerking van KAV (nu Femma), scouts Eversel en vele losse medewerkers.

Na deze tochten kunnen de deelnemers genieten van spek en eieren in de zaal.

Elke tocht kan rekenen op vele honderden wandelaars.

 

Op 8 mei 2011 wordt onder een stralende zon het eerste KUBB-tornooi georganiseerd met telkens meer dan 100 sportievelingen.

 

Vanaf  2004 beschikt KWB-Eversel over haar eigen Website.

Hier worden het huidig bestuur, samenaankopen en hun programma’s voorgesteld en kan men de laatste nieuwtjes over KWB lezen.

 

Samen met andere afdelingen van Heusden-Zolder worden elk jaar meerdere samenaankopen georganiseerd. Stookolie, ketels kuisen, tankkeuringen, appels, meststoffen en zelfs “patatten” kan men goedkoop aanschaffen als KWB-lid.

 

Vanaf 2019 kan KWB-Eversel genieten van de steun van enkele jonge enthousiaste kwb-ers met het organiseren activiteiten. Na hun eerste optreden, als paters verkleed, worden ze als groep binnen KWB-Eversel  “De Paters” genoemd.